04/05/2017

Niềng răng trong suốt Invisalign, không mắc cài

Niềng răng trong suốt Invisalign là gì? Công nghệ niềng răng Invisalign sử dụng một loại khay trong suốt có thể tháo lắp được thiết kế cho riêng từng bệnh nhân để điều chỉnh vị trí các răng trên cung hàm mà không cần đến dây và mắc cài kim […]